Zápis schůze 21. 3. 2014

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 21. 3. 2014 v 19 hodin
v restauraci „Hasička“ v Bořitově

Přítomno: 7 členů Rady VCB – Koutný, Konečný, Dvořáček, Havelka, Polák, Kolínek, Zhořová

Program:

1) Zahájení

2) Termíny soutěží v Sychotíně (29. 6. 2014) a v Horním Poříčí (5. 7. 2014) potvrzeny

3) Přejímka materiálu na soutěžích VCB 2014
– seznam kontrolovaných bodů zůstane stejný lako loni

4) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2014

– 25. 5. 2014 Žernovník – Havelka, Kolínek, Polák,
– 1. 6. 2014 Jabloňany – Zhořová,
– 8. 6. 2014 Bořitov – Dvořáček,
– 22. 6. 2014 Pamětice – Zhořová,
– 29. 6. 2014 Sychotín – Kolínek,
– 5. 7. 2014 Horní Poříčí – Koutný,
– 6. 7. 2014 Šošůvka – Konečný,
– 13. 7. 2014 Žďár – Konečný,
– 27. 7. 2014 Černovice – Koutný,
– 10. 8. 2014 Němčice – Dvořáček,
– 13. 9. 2014 Ostrov u Macochy – Polák, Dvořáček,
– 20. 9. 2014 Sudice – Havelka

5) Sponzoři VCB 2014
– Knězek, Firesport, Gába, finanční poradenství Partners – osloví Havelka,
– Černá Hora, Bison, Nanobodix, Janík art – osloví Koutný,
– rozjednané Trido, Česká spořitelna – zajišťuje Dvořáček,
– finanční poradenství Fincentrum – osloví Konečný
– mediální partneři – 5 + 2, Zrcadlo, Boskovicko, Deník, Regionpress, Blanensko112.cz – osloví Havelka

6) Lišta sponzorů na tiskoviny VCB – zajistí Havelka

7) Plakáty VCB 2014 – loni zajišťoval L. Sedlák, zkusí zajistit Havelka

8) Rozhodcovské zkoušky – Polák, Koutný, zajistí si sami

9) Měřidla k přejímce
– jsou v Černovicích,
– kalibrace – zajistí Havelka

10) Bannery sponzorů
– jsou v Černovicích (Černá Hora, 2x Zrcadlo, Knězek, Gába, Nanobodix, 2x Firesport, Bison)

11) Tabulky na výsledkové listiny – zajistí Konečný

12) Stránky VCB
– na rok 2014 jsou zaplaceny,
– správu zajišťují Hynek Kotlán, Patrik Bejček, Jirka Vymazal

13) Název letošního ročníku VCB – Kvasar cup

14) Rámcová smlouva ČH x VCB – zajistí Koutný, Zhořová,

15) Pracovní skupina pro styk s ČH – Koutný, Kolínek

16) Volba funkcí Rady VCB – hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno
v pořadí pro – proti – zdržel se
– Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 0 – 1
– Místopředseda Rady VCB – Bronislava Zhořová – 6 – 0 – 1
– Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 0 – 1
– Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 6 – 0 – 1
– Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0

17) Diskuse