Vyjádření k otevřenému dopisu

Otevřený dopis radě Velké ceny Blanenska

Vážená rado,

dovolte abychom se jako SDH Sychotín vyjádřili k nešťastnému rozhodnutí, které vzniklo na 1. kole Kvasar Cupu VC Blanenska 24. května v Žernovníku.

Na soutěži náš tým “A” mužů startoval v plném počtu a z něj byl zapůjčen jeden soutěžící do družstva SDH Obora vše bylo řádně zdokumentováno přihláškou a oznámením na poradě velitelů.

Na závěrečném “slavnostním” nástupu za Sychotín byli nastoupeni 4 členové. Za Oboru nastoupili 3 závodníci v dresu Obory a čtvrtým byl onen půjčený závodník v dresu SDH Sychotín. Takže za oba týmy tam bylo 8 lidí.

Jako bývalí členové rady VC (Ing. Aleš Havelka, Ing. Libor Sedlák) jsme byli dotázáni, zda se má půjčený závodník převléknout s rozporu s pravidly VC anebo se má tým Obory omluvit z nástupu pro malý počet závodníků. Vzhledem k dřívějšímu výkladu pravidla (dříve se takto nastupovalo zcela běžně) jsme potvrdili týmu Obory, že se mohou takto nástupu účastnit. Následně jsme byli všichni velmi překvapení odebráním dosažených bodů týmu Obory za 8. místo.

Nechápeme proč se rada VC uchýlila k novému výkladu pravidel. Tímto žádáme radu VC o přehodnocení rozhodnutí.

Pokud i nadále budete trvat na svém rozhodnutí, žádáme o navrácení bodů týmu Obory a odebrání bodů našemu týmu, protože jsme kamarádům z Obory podali “mylné” informace. Mrzí nás, že bychom takto připravili Oboru o body a že se rada VC chová takto arogantně k týmu, který má velký zájem svými výkony zlepšovat “naši” VC a je hrdý na své výkony při závěrečném nástupu.

Za SDH Sychotín jsme tímto rozhodnutím rady znechuceni a pokud nebude křivda napravena, tak se hodláme plně distancovat od VC Blanenska zrušením všech zatím ústně potvrzených dohod se sponzory, které jsme pro VC z vlastní iniciativy zajistili. Dále zvažujeme vyjmutí naší soutěže 16.8. z bodování VC Blanenska.

Přejeme radě VC dobrý úsudek při vedení Velké ceny Blanenska.

S pozdravem za týmy SDH Sychotín

Ing. Aleš Havelka, Ing. Libor Sedlák, Ing. Zdenek Štěrba, Ing. Jakub Konopáč, Ing. Jan Podsedník, Libor Vašek, Jiří Škaroupka, Tomáš Válek, Miroslav Kučera, Jaroslav Válek, Štěpán Vráblík, David Sedlák, Vojtěch Hladil, Kateřina Kopecká Mgr. Alena Podsedníková, Jana Kučerová, Veronika Štěrbová, Iva Podsedníková, Aneta Kučerová, Veronika Hniličková, Soňa Bělehrádková, Andrea Frgálová

 

Vyjádření Rady VCB ve věci

„Odebrání bodů SDH Obora za umístění v závodě VCB 2015 konané dne 24.5.2015 na Žernovníku“

Rada VCB se jednoznačně shodla na následujícím:

– při vyhlašování výsledků porušila SDH Obora článek X bod 4 pravidel VCB 2015 (konkrétně se vyhlášení výsledků nezúčastnili minimálně 4 členové družstva jednotně odění v domovských dresech nebo jiném domovském stejnokroji)

– za porušení tohoto pravidla budou SDH Obora odebrány body za umístění v závodě.

 

Za Radu VCB 2015

Koutný Martin

Zhořová Bronislava

Konečný Michal

Kolínek Petr

Tesařová Tereza

Dvořáček Rostislav

Slovák Jan