Zápis schůze VCB 1. 4. 2015

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 1. 4. 2015 v 18:30 hodin
v restauraci Šenk u prokuristy v Černé Hoře

Přítomno: 7 členů Rady VCB – Koutný, Konečný, Dvořáček, Tesařová, Slovák, Kolínek, Zhořová

Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Přejímka materiálu na soutěžích VCB 2015
– úchyty na savice na strojích – diskuse
– seznam kontrolovaných bodů zůstane stejný jako loni, dokument bez připomínek
3) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2015
– Žernovník – Honza Slovák, Martin Koutný
– Jabloňany – Broňa Zhořová
– Bořitov – Rosťa Dvořáček
– Senetářov – Petr Kolínek
– Pamětice – Broňa Zhořová
– Ostrov u Macochy – Martin Koutný
– Žďár – Michal Konečný
– Černovice – Martin Koutný
– Němčice – Rosťa Dvořáček
– Rudice – Tereza Tesařová
– Sychotín – Tereza Tesařová
– Sudice – Michal Konečný, Petr Kolínek
4) Sponzoři a partneři VCB 2015
– Knězek, Firesport, Gába – zajistí Koutný
– Černá Hora (zástupce pro VCB Pavel Salčík) – zajištěno
– Zrcadlo – zajistí Koutný, Zhořová
– Bison – zajištěno
– Česká spořitelna – osloví Dvořáček
– Hasičská vzájemná pojišťovna – osloví Kolínek
– další mediální podpora – osloví Tesařová
5) Lišta sponzorů na tiskoviny VCB – zajistí Koutný po domluvě s Alešem Havelkou
6) Plakáty VCB 2015 – zajistí Koutný
7) Rozhodcovské zkoušky – zajistí si každý člen Rady VCB sám
8) Měřidla k přejímce – jsou v Sychotíně, na první soutěž Rada VCB zajistí
9) Bannery sponzorů – jsou v Černovicích po vyhlášení výsledků VCB 2014, na první soutěž zajistí
10) Tabulky na výsledkové listiny – zajistí Konečný
11) Stránky VCB
– na rok 2015 jsou zaplaceny
– správu zajišťují Hynek Kotlán, Patrik Bejček, Jirka Vymazal
– změna názvu VCB v souvislosti s novým občanským zákoníkem na Velká cena Blanensk požárním     útoku, z. s. – zajistí Zhořová
12) Název letošního ročníku VCB – Kvasar cup Velké ceny Blanenska v požárním útoku
13) Sponzorská smlouva ČH x VCB na rok 2015 – zajistí Koutný, Zhořová
14) Nové stanovy VCB
– diskuse
– sídlo VCB Černovice 113, 679 75 Černovice
– seznam členů spolku bude zveřejněn na internetových stránkách VCB
15) Volba funkcí Rady VCB – hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro
– proti – zdržel se
– Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 0 – 1
– Místopředseda Rady VCB
– Rostislav Dvořáček – 1 – 6 – 0
– Bronislava Zhořová – 6 – 0 – 1
– Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 1 – 0
– Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 6 – 1 – 0
– Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0
16) Kontrola nástupů – diskuse
17) Diskuse, závěr