Změna termínu kandidátské soutěže Obory

Dle informace zástupce SDH Obora, dojde ke změně termínu jejich soutěže. Nový termín soutěže je stanoven na neděli 19.6.2016.
Martin Koutný, předseda VCB.