Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 1. 4. 2016

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 1. 4. 2016 v 18 hodin v restauraci Šenk u prokuristy v Černé Hoře

 

Přítomno:  7 členů Rady VCB – Koutný, Konečný, Dvořáček, Tesařová, Slovák, Kolínek, Zhořová

 

 

Program:

1) Zahájení, schválení programu

 

2) Podpis smlouvy o reklamě mezi VCB a společností Hasičská vzájemná pojišťovna a. s.

 

3) Měřidla a ostatní materiál na soutěže

– v Černovicích, kontrolu, doplnění a aktualizaci zajistí Zhořová

 

4) Přejímka materiálu na soutěžích VCB 2016

– kontrolované body zůstávají stejné jako v předchozích letech

– seznam kontrolovaných bodů zůstane stejný jako loni, dokument bez připomínek

 

5) Bannery sponzorů

– jsou v Černovicích po vyhlášení výsledků VCB 2015, bannery Pivovar Černá Hora a Gába jsou poškozeny, nové se pokusí zajistit Koutný a Dvořáček,

– předání na první soutěž VCB 2016 zajistí Zhořová

 

6) Tabulky na výsledkové listiny – zajistí Konečný

 

7) Název letošního ročníku VCB – Kvasar cup Velké ceny Blanenska v požárním útoku

 

8) Plakáty VCB 2016 – nabídka zpracování od Jirky Vymazala a Patrika Bejčka, tisk zajistí Koutný

 

9) Lišta sponzorů na tiskoviny VCB – zajistí Tesařová a Zhořová

 

10) Rozhodcovské zkoušky – všichni členové Rady VCB mají platnou kvalifikaci Rozhodčí

 

11) Sponzorská smlouva ČH x VCB na rok 2016 – zajistí Koutný, Zhořová

 

12) Stránky VCB

– na rok 2016 jsou zaplaceny

– správu zajišťují Hynek Kotlán, Patrik Bejček, Jirka Vymazal

 

13) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2016

– Žernovník – Honza Slovák, Petr Kolínek

– Jabloňany – Broňa Zhořová

– Bořitov – Rosťa Dvořáček

– Senetářov – Petr Kolínek

– Ostrov u Macochy – Martin Koutný

– Sychotín – Rosťa Dvořáček

– Pamětice – Broňa Zhořová

– Černovice – Martin Koutný

– Němčice – Michal Konečný

– Rudice – Tereza Tesařová

– Lysice – Honza Slovák

– Sudice – Tereza Tesařová

 

 

14) Volba funkcí Rady VCB

– hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se

– Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 0 – 1

– Místopředseda Rady VCB – Broňa Zhořová – 6 – 0 – 1

– Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 0 – 1

– Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 6 – 0 – 1

– Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0

– členové Rady VCB – Honza Slovák, Rosťa Dvořáček, Petr Kolínek, Tereza Tesařová – nehlasovalo se

 

15) Sponzoři a partneři VCB 2016

– Knězek, Firesport, Gába, Černá Hora, Zrcadlo, Bison, Hasičská vzájemná pojišťovna, MyFace, Jozef Regec, senátor

 

16) Klipy na vyhlášení VCB 2016 – již zajišťuje Koutný

 

17) Diskuse, závěr