Zápis ze schůze VCB konané 25. 11. 2019 v 18 hodin v kulturním domě v Černovicích

Přítomno:

 • Rada VCB
 • Koutný, Zhořová, Konečný, Vymazal, Páral, Šebela, Sedlák
 • zástupci sborů majících zájem o pořádání soutěže zařazené do VCB v roce 2020
 • Žernovník, Senetářov, Jabloňany, Ostrov u Macochy, Pamětice, Žďár, Velké Opatovice, Černovice, Němčice, Rudice, Sychotín, Lysice, Bořitov, Sudice

Program:

1)   Zahájení

2)   Termíny soutěží 2020

 • Žernovník – 24. 5. 2020,
 • Senetářov – 31. 5. 2020,
 • Bořitov – 7. 6. 2020,
 • Jabloňany 14. 6. 2020,
 • Ostrov u Macochy 21. 6. 2020 (večer před soutěží proběhne soutěž o nejrychleji nabranou vodu),
 • Žďár 4. 7. 2020,
 • Velké Opatovice – 12. 7. 2020,
 • Pamětice 19. 7. 2020,
 • Černovice 26. 7. 2020,
 • Němčice 9. 8. 2020,
 • Rudice 16. 8. 2020,
 • Sychotín 23. 8. 2020,
 • Lysice 5. 9. 2020,
 • Sudice 12. 9. 2020.

3)   Veteránská kategorie v sezóně 2020 – diskuse.

4)   Námět na umožnění startu juniorských družstev na soutěžích VCB (13 – 18 let)

 • běhat by se mohlo např. v rámci veteránské kategorie nebo i v samostatné kategorii,
 • strojník – nad 18 let,
 • diskuze

5) Návrh na sloučení startovní listiny ŽEN a VETERÁNŮ

 • diskuse,
 • návrh na stanovení maximální délky přestávky mezi kategoriemi soutěže – diskuse,
 • o obojím se rozhodne na výroční členské schůzi VCB.

6)   Pivovar Černá hora – sponzoring 2020

 • diskuze

7) Terče a časomíra na soutěžích 2020

 • již nebude možné si objednat terče a časomíru s obsluhou z Němčic,
 • Diskuse a závěr.

  8) Diskuse a závěr.