TERMÍNY VCB 2020

Rada VCB by ráda pozvala zájemce – zástupce SDH – o pořádání jednoho ze závodů VCB 2020 na koordinační schůzku.
Kdy: Pondělí 25.11.2019 od 18:00hod
Kde: Salonek KD Černovice
Kdo: Zástupci SDH, kteří mají zájem pořádat soutěž VCB 2020

PS: pojďme se společně potkat ještě před koncem roku, přednést návrhy termínů soutěží
VCB 2020, vyřešit termínové kolize, případně přednést návrhy na změny Pravidel VCB pro
příští ročník…

S pozdravem
Rada VCB