Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 21. 3. 2019

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 21. 3. 2019 v 18:30 hodin v restauraci Piccollo v Černé Hoře

Přítomni: Rada VCB: Koutný, Páral, Sedlák, Zhořová, Vymazal, Šebela

             Revizor účtů VCB: Dvořáček

Omluveni – Konečný

Program:

1) Zahájení, přivítání nových členů Rady VCB, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 • zapisovatel: Zhořová,
 • ověřovatelé: Páral, Vymazal,
 • hlasování 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se.

2) Sponzoring VCB v roce 2019

 • COLOR profi – ne,
 • Týdeník Zrcadlo – řeší se, zajišťuje Koutný,
 • MyFace – ano, zajišťuje Zhořová,
 • Bison – ano, zajišťuje Koutný,
 • Firesport – ano, zajišťuje Koutný,
 • cz, s. r. o. – ano, zajišťuje Koutný,
 • Gába – ano, zajišťuje Koutný,
 • Pivovar Černá Hora – ano, zajišťuje Koutný,
 • HVP – řeší se, zajišťuje Zhořová,
 • Voda – topení – plyn Luboš Šebela – ano, zajišťuje Šebela,
 • Bagr Šebela – ano, zajišťuje Šebela,
 • Kamnářství Šebela – ano, zajišťuje Šebela,
 • lišta sponzorů na tiskoviny – zajišťuje Zhořová, Vymazal,
 • smlouvy – zajišťuje Zhořová.

 

3) Pivovar Černá Hora

 • požadavek pivovaru na odběr veškerého piva na soutěže VCB přímo z pivovaru a na odběratelské číslo VCB (112823),
 • tento požadavek bude zakomponován do smlouvy mezi VCB a jednotlivými pořadateli i do smlouvy mezi VCB a pivovarem Černá Hora.

4) Plakát VCB na rok 2019

 • formát A2, návrh zajišťuje Vymazal, Šebela, Páral,
 • tisk bude řešen následně.

5) Měřidla, bannery, ostatní reklamní materiály, ostatní materiál na soutěže

 • v Černovicích, kontrolu, doplnění a aktualizaci zajistí Zhořová
 • u nových sponzorů zajistí jejich loga a bannery ti členové Rady VCB, kteří sponzorství dojednávají,
 • předání materiálu na první soutěž VCB 2019 zajistí Zhořová.

 

6) Proškolení v pravidlech požárního sportu

 • Filip Páral – zajistí si sám, domluví se s Martinem Janíčkem z Bořitova (rozhodčí instruktor) na proškolení – termín do první soutěže VCB 2019.

7) Přejímka materiálu na soutěžích VCB 2019

 • seznam kontrolovaných bodů zůstane stejný jako loni, dokument bez připomínek

8) Tabulky na výsledkové listiny

 • zajistí Konečný

9) Název letošního ročníku VCB

 • zajistí Koutný po domluvě s pivovarem Černá Hora.

10) Sponzorská smlouva ČH x VCB na rok 2019

 • zajišťuje Koutný a Zhořová.

 

11) Internetové stránky VCB

 • úhrada webhostingu a domény na rok 2019 se zajišťuje – Konečný, Vymazal,
 • správu zajišťují Hynek Kotlán, Jirka Vymazal,
 • nutné doplnit tabulky pro kategorii VETERÁNI,
 • dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com,
 • stránky Firesport – doposud zajišťovalů správu Aleš Havelka, Sedlák zjistí, zda bude stránky pro VCB spravovat na Firesportu i v roce 2019.

 

12) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2019

 • Žernovník – Páral, Vymazal,
 • Senetářov – Vymazal,
 • Ostrov u Macochy – Koutný,
 • Žďár – Konečný,
 • Velké Opatovice – Sedlák,
 • Pamětice – Sedlák,
 • Černovice – Koutný,
 • Němčice – Šebela,
 • Rudice – Zhořová,
 • Sychotín – Zhořová,
 • Lysice – Konečný,
 • Sudice – Šebela.

13) Volba funkcí Rady VCB

 • hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se
 • Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 5 – 1 – 0,
 • Místopředseda Rady VCB – Jiří Vymazal – 4 – 0 – 2,
 • Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 0 – 0,
 • Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 5 – 0 – 1,
 • Kronikář – Štěpán Prudil – 6 – 0 – 0,
 • členové Rady VCB – Filip Páral, David Sedlák, Luboš Šebela – nehlasovalo se.

14) Návrhy na příští rok 2020

 • dřívější vyhlášení plánovaných termínů soutěží zařazených do VCB.

15) Klipy vyhlášení VCB 2019

16) Diskuse, závěr

 

Zápis vyhotoven 1. 4. 2019

Zapisovatel: Zhořová

Ověřovatelé: Páral, Vymazal