Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 11. 3. 2020

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 11. 3. 2020 v 18 hodin v Pohostinství Černovice

 

Přítomni:    Rada VCB: Martin Koutný, Filip Páral, David Sedlák, Broňa Zhořová, Jiří Vymazal, Luboš Šebela, Michal Konečný
Revizor účtů VCB: Libuše Sychrová

 

Program:   

1) Zahájení, přivítání nového revizora účtů, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 • zapisovatel: Zhořová,
 • ověřovatelé: Konečný, Šebela,
 • hlasování 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se.

 

2) Sponzoring VCB v roce 2020

 • Týdeník Zrcadlo, MyFace, Bison, Firesport, PROIZS.cz, s. r. o., Gába, Pivovar Černá Hora, HVP,
 • Voda – topení – plyn Luboš Šebela, Bagr Šebela, Kamnářství Šebela, Výroba proudnic Filip Páral
 • lišta sponzorů na tiskoviny – zajistí Páral.

 

3) Plakát VCB na rok 2020

 • formát A2, zajistí Páral,
 • tisk bude řešit Zhořová.

 

4) Měřidla, bannery, ostatní reklamní materiály, ostatní materiál na soutěže

 • v Černovicích, kontrolu, doplnění a aktualizaci zajistí Zhořová
 • předání materiálu na první soutěž VCB 2020 zajistí Zhořová.

 

5) Proškolení v pravidlech požárního sportu a průkazy rozhodčích

 • 3. 2020 školení rozhodčích v Lysicích.

              

6) Tabulky na výsledkové listiny

 • zajistí Konečný

 

7) Název letošního ročníku VCB

 • Pivovar Černá Hora cup.

 

8) Smlouvy se sponzory rok 2020

 • zajistí Zhořová a Koutný.

 

9) Internetové stránky VCB

 • úhrada webhostingu a domény na rok 2020 je zajištěna – Konečný,
 • správu zajišťují Hynek Kotlán, Jirka Vymazal,
 • nutné doplnit tabulky pro kategorii JUNIOŘI,
 • dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com.

 

10) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2020

 • Žernovník – Páral, Vymazal,
 • Senetářov – Sedlák,
 • Bořitov – Šebela,
 • Jabloňany – Zhořová,
 • Ostrov u Macochy – Koutný,
 • Žďár – Konečný,
 • Pamětice – Sedlák,
 • Černovice – Konečný,
 • Němčice – Šebela,
 • Rudice – Vymazal,
 • Sychotín – Zhořová,
 • Sudice – Koutný.

 

11) Volba funkcí Rady VCB

 • hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se
 • Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 1 – 0,
 • Místopředseda Rady VCB – dva návrhy:
  • Jiří Vymazal – 6 hlasů,
  • Filip Páral – 1 hlas,
 • Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 1 – 0,
 • Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 6 – 0 – 1,
 • Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0,
 • členové Rady VCB – Filip Páral, David Sedlák, Luboš Šebela – nehlasovalo se.

 

12) Další náměty k činnosti Rady VCB v průběhu roku

 • správa firesportových stránek,
 • jednotný start elektronické rezervace,
 • kategorie juniorů – pravidla.

 

13) Soutěže, na nichž budou startovat VETERÁNI a JUNIOŘI

 • Veteráni – Žernovník, Senetářov, Jabloňany, Pamětice, Rudice, Sychotín, Sudice
 • Junioři – Žernovník, Senetářov, Ostrov u Macochy, Pamětice, Sychotín.

 

14) Klipy vyhlášení VCB 2020

 • diskuse,
 • každý tým si bude zajišťovat klip sám, úvodní klip zajistí Rada VCB.

 

15) Možnost zřízení externího úložiště pro umístění fotek a videí

 • finanční náročnost a možnosti zjistí Páral.

 

16) Diskuse, závěr

 

Zápis vyhotoven 12. 3. 2020

 

Zapisovatel: Zhořová

Ověřovatelé: Konečný, Šebela