Vyjádření Rady VCB ke změně pravidel PS

Rada VCB, stejně jako vy, přátelé hasičského sportu, zaregistrovala vydání nových Pravidel požárního sportu (Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 16. 2. 2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu), která oproti dřívějším pravidlům obsahují změny některých svých ustanovení s dopadem na VCB. Lze očekávat, že v návaznosti na tato Pravidla bude upravena i Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS), na kterou se v mnoha případech odvolávají naše Pravidla VCB.

Rada VCB navrhuje, v případě že bude SHS upravena dle nových Pravidel požárního sportu, promítnout změny dopadající na VCB do Pravidel VCB na rok 2018. V tomto případě bude nutné svolání mimořádného jednání Členské schůze VCB. Nedojde-li k úpravě Pravidel VCB, bude pro VCB závazná SHS v té podobě, která bude platná a účinná v době konání soutěží VCB.

Rada VCB změny monitoruje a o dalším vývoji bude včas informovat prostřednictvím webových stránek VCB.

Za Radu VCB

Martin Koutný, předseda.