V. kolo Velké ceny Blanenska – Ostrov u Macochy – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy

si Vás dovoluje pozvat na

 VIII. ročník soutěže O pohár SDH Ostrov u Macochy

Soutěž proběhne v neděli 26. 6. 2016 v hasičském areálu Na Trati v Ostrově u Macochy.

Kategorie: muži 3B, ženy 2B

Program:    do 11:30 příjezd, prezence

11:45 nástup, porada velitelů

12:00 zahájení soutěže

Startovné: 200 Kč

Trať: travnatá, kolem základny beton

Časomíra: elektronická, terče sklopné – při selhání družstvo opakuje pokus

Pravidla: dle pravidel VCB – kompletní pravidla na www.vc-blanenska.com

MUŽI

  1. místo – putovní pohár, pohár za vítězství, věcné ceny, finanční hotovost
  2. – 3. místo – pohár za umístění, věcné ceny, finanční hotovost
  3. – 10. místo – věcné ceny

ŽENY

  1. místo – putovní pohár, pohár za vítězství, věcné ceny, finanční hotovost
  2. – 3. místo – pohár za umístění, věcné ceny, finanční hotovost
  3. – 6. místo – věcné ceny

Pořadatel si vyhrazuje právo změny ohodnocení.

Rezervace startovního pořadí na www.firesport.eu od 10. 6. 2016.

Kontakt: Jiří Vymazal tel. 728 706 420 e-mail: vymaji2@gmail.com

Na vaši účast se těší hasiči z Ostrova. Občerstvení zajištěno. J

Soutěž je zařazena do seriálu soutěží Kvasar Cup – Velká cena Blanenska v požárním útoku 2016.

 

Pozvánka ZDE