O pohár obce Obora – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Obora spolu s obcí Obora
Vás srdečně zve na
II. ročník soutěže v požárním sportu
O POHÁR OBCE OBORA

Termín konání soutěže neděle 19. června 2016
Program soutěže: do 10:30 hod – příjezd, prezence
10:50 hod – nástup, porada velitelů
11:00 hod – zahájení soutěže
Kategorie: muži, ženy
Pravidla: požární útok dle pravidel PS s dodatky pravidel Velké ceny Blanenska
terče sklopné, elektronická časomíra
při selhání časomíry družstvo opakuje pokus na konci kategorie
Startovné: muži, ženy – 150,- Kč

CENY ZA UMÍSTĚNÍ

Kategorie muži: Kategorie ženy:
1.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna 1.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna
2.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna 2.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna
3.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna 3.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna
4.-8.místo – věcné ceny 4.-6.místo – věcné ceny

pořadatel si vyhrazuje právo změny ohodnocení

KONTAKTNÍ OSOBA
Jakub Alexa tel.: 734728779
Rezervace startovního pořadí – od 6.6.2016 do 18.6.2016 na
http://www.firesport.eu/rezervace-mista-obora-7670.html

Pozvánka ZDE