Mimořádná Členská schůze VCB v Paměticích

Zápis z mimořádné Členské schůze VCB konané dne 23. 7. 2023 od 11:45 hodin v Paměticích

Přítomni:
– Rada VCB: Vymazal, Haška, Kšicová, Zhořová, Mynářová, Omluveni: Sedlák, Páral
– Revizor účtů VCB: Šenk
– Zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2023 – Bořitov, Brumov, Černá Hora,
Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Lysice, Malá Lhota, Ostrov u Macochy, Rudice, Senetářov, Sychotín, Sudice, Žďár, Žernovník
– Omluveni: Malá Lhota, Rudice

Program:
1) Zahájení, prezentace přítomných, volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
– Skrutátor Petra Zhořová (SDH Žernovník) – hlasování 13 (pro) – (proti) – 0 (zdržel se)- Zapisovatel Hana Kšicová (SDH Černovice) – hlasování 12 – 0 – 1,
– Ověřovatel zápisu Iva Fryčová (SDH Ostrov u Macochy)

2) Soutěž v Ostrově u Macochy konaná 25. 6. 2023
– Selhání časomíry u kategorie MUŽI
– Výsledky mužů se anulují
– Hlasování 13 – 0 – 0 SCHVÁLENO

3) Diskuse, závěr

Zápis vyhotoven dne 23. 7. 2023
Zapisovatel: Hana Kšicová
Ověřovatelé zápisu: Iva Fryčová