ZMĚNA TERMÍNU SOUTĚŽE V LYSICÍCH

Na základě častých dotazů a přání soutěžících na možnou změnu termínu posledního kola
VCB 2017, které se bude konat v Lysicích, požádal SDH Lysice Radu VCB o schválení
změny termínu své soutěže. Konkrétně se jedná o přesun termínu soutěže z neděle 3.9.2017
na sobotu 2.9.2017.
Rada VCB tuto změnu schvaluje.

Za Radu VCB Martin Koutný, předseda.