Zápis ze schůze Rady VCB

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 22. 6. 2021 v 18 hodin v Bořitově

Přítomni:  Rada VCB: Martin Koutný, Filip Páral, David Sedlák, Hana Kšicová, Jiří Vymazal, Sabina Slováková, Michal Konečný

Revizor účtů VCB: Libuše Sychrová

Program:

1)Zvolení zapisovatelky

 – návrh: Kšicová

 – hlasování 6 pro – 1 proti – 0 zdržel se

 

2) Zahájení

3) Sponzoring VCB v roce 2021

-Týdeník Zrcadlo, MyFace, Bison, Firesport, PROIZS.cz, s. r. o., Gába, Pivovar Černá Hora,   HVP,

– Voda – topení – plyn Luboš Šebela, Bagr Šebela, Josef Šenk – Alumistr, Výroba proudnic Filip Páral

– lišta sponzorů na tiskoviny – zajistí Páral

4)Plakát VCB na rok 2021

 -formát A2, zajistí Páral

5) Měřidla, bannery, ostatní reklamní materiály, ostatní materiál na soutěže

– v Černovicích, chybí banner PROIZS.cz, s.r.o.

– předání materiálu na první soutěž VCB 2021- zajistí Kšicová

6) Půjčení přetlakového ventilu z okresu

– zajistí Páral

 

7) Proškolení  v pravidlech požárního sportu

-proškoleni v pravidlech

 

8) Tabulky na výsledkové listiny

-zajistí Konečný

 

9) Název letošního ročníku VCB

– zajistí Koutný

 

10) Smlouvy se sponzory rok 2021

– zajistí Koutný, Dočekalová

 

11) Internetové stránky VCB

-úhrada webhostingu a domény na rok 2021 je zajištěna- Konečný

-správu zajišťují Hynek Kotlán, Jiří Vymazal

-doplnit tabulky pro kategorii JUNIOŘI

-dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com

 

12) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2021

-Pamětice – Sedlák, Kšicová

-Černovice – Koutný

-Ostrov u Macochy – Koutný

-Němčice –  Konečný

-Rudice – Vymazal

-Sychotín- Páral

-Lysice – Kšicová

-Sudice – Kšicová

-Žernovník – Páral

-Bořitov – Slováková

 

13) Volba funkcí Rady VCB

-hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se

-Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 1 – 0

-Místopředseda Rady VCB – Jiří Vymazal – 6 – 1 – 0

-Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 1 – 0

-Zapisovatel – Hana Kšicová – 6 – 1 – 0

-Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0

-členové Rady VCB – Filip Páral, David Sedlák, Sabina Slováková – nehlasovalo se

 

14) Článek ze soutěže

– zajistí delegát

 

15) Klipy vyhlášení VCB 2021

-diskuse

-každým tým si bude klip zajišťovat sám, úvodní klip zajistí Rada VCB

 

16) Diskuse, závěr