Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 7. 4. 2022 v Černé Hoře

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 7. 4. 2022 v 18 hodin v Černé Hoře
Přítomni: Rada VCB: Martin Koutný, David Sedlák, Hana Kšicová, Jiří Vymazal, Michal Konečný, Libuše Sychrová, Ondřej Jonáš
Revizor účtů VCB: Aleš Haška
Program:
1)Zvolení zapisovatelky
– návrh: Kšicová
– hlasování 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se

2) Zahájení

3) Sponzoring VCB v roce 2022
– Potvrzeno: Týdeník Zrcadlo, MyFace, Bison, Firesport, Gába, Pivovar Černá Hora, HVP, Josef Šenk- Alumistr,
– PROIZS.cz, s. r. o. – zjišťuje Koutný
– lišta sponzorů na tiskoviny – zajistí Vymazal

4)Plakát VCB na rok 2022
-formát A2, zajistí Vymazal, 250ks

5) Měřidla, bannery, ostatní reklamní materiály, ostatní materiál na soutěže
– v Černovicích
– předání materiálu na první soutěž VCB 2022- zajistí Kšicová

6) Půjčení přetlakového ventilu z okresu
– zajistí Koutný

7) Proškolení v pravidlech požárního sportu
– všichni členové Rady VCB proškoleni v pravidlech

8) Tabulky na výsledkové listiny
-zajistí Konečný

9) Název letošního ročníku VCB
– Pivovar Černá Hora Cup

10) Smlouvy se sponzory rok 2022
– zajistí Koutný

11) Internetové stránky VCB
-úhrada webhostingu a domény na rok 2022 je zajištěna- Konečný
-správu zajišťují Hynek Kotlán, Jiří Vymazal
-dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com

12) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2022
– Žernovník 22.5. – Vymazal, Jonáš
– Senetářov 29.5. – Sedlák
– Bořitov 19.6. – Kšicová
– Ostrov u Macochy 26.6. – Koutný
– Žďár 9.7. – Sychrová
– Pamětice 24.7. – Sychrová
– Černovice 31.7. – Koutný
– Němčice 14.8. – Jonáš
– Rudice 21.8. – Vymazal
– Sychotín 28.8 – Kšicová
– Lysice 3.9. – Konečný
– Sudice 24.9. – Sedlák

13) Volba funkcí Rady VCB
-hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se
-Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 0 – 1
-Místopředseda Rady VCB – Jiří Vymazal – 6 – 0 – 1
-Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 0 – 1
-Zapisovatel – Hana Kšicová – 6 – 0 – 1
-Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0
-členové Rady VCB –David Sedlák, Libuše Sychrová, Ondřej Jonáš – nehlasovalo se

14) Článek ze soutěže
– zajistí delegát

15) Klipy vyhlášení VCB 2022
-diskuse
-každým tým si bude klip zajišťovat sám, úvodní klip zajistí Rada VCB

16) Diskuse, závěr