Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 27. 3. 2017

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 27. 3. 2017 v 19 hodin v restauraci Sladovna v Černé Hoře

 

Přítomni:   Koutný, Konečný, Dvořáček, Kolínek, Zhořová, Vymazal

Omluveni: Bílek

 

Program:

1) Zahájení, schválení programu

 

2) Podpis smlouvy o reklamě mezi VCB a společností Hasičská vzájemná pojišťovna a. s.

 

3) Měřidla a ostatní materiál na soutěže

– v Černovicích, kontrolu, doplnění a aktualizaci zajistí Zhořová

 

4) Přejímka materiálu na soutěžích VCB 2017

– seznam kontrolovaných bodů zůstane stejný jako loni, dokument bez připomínek

 

5) Bannery sponzorů

– jsou v Černovicích po vyhlášení výsledků VCB 2016, banner Pivovar Černá Hora bude nový, zajišťuje Koutný

– předání na první soutěž VCB 2017 zajistí Zhořová

 

6) Tabulky na výsledkové listiny

– zajistí Konečný

 

7) Název letošního ročníku VCB

– Kvasar cup Velké ceny Blanenska v požárním útoku

 

8) Plakáty VCB 2017

– zpracování zajistí Vymazal, tisk zajistí Koutný

– nákup plakátů v roce 2016 – 3 376,- Kč

– prodej plakátů v roce 2016 – 2 970,- Kč

 

9) Lišta sponzorů na tiskoviny VCB

– zajistí Zhořová

 

10) Rozhodcovské zkoušky

– Vymazal a Bílek si zajistí sami, ostatní členové Rady VCB mají platnou kvalifikaci Rozhodčí

 

11) Sponzorská smlouva ČH x VCB na rok 2017

– zajišťuje Koutný a Zhořová

 

12) Stránky VCB

– na rok 2017 jsou zaplaceny

– správu zajišťují Hynek Kotlán, Patrik Bejček, Jirka Vymazal

– dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com

 

13) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2017

– Žernovník – Kolínek, Bílek, Vymazal

– Jabloňany – Zhořová

– Bořitov – Dvořáček

– Senetářov – Vymazal

– Ostrov u Macochy – Koutný

– Žďár – Konečný

– Pamětice – Dvořáček

– Černovice – Koutný

– Němčice – Konečný

– Rudice – Zhořová

– Sychotín – Bílek

– Lysice – Kolínek

 

14) Volba funkcí Rady VCB

– hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se

– Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 5 – 0 – 1

– Místopředseda Rady VCB – Broňa Zhořová – 5 – 0 – 1

– Pokladník VCB – Michal Konečný – 5 – 0 – 1

– Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 6 – 0 – 0

– Kronikář – Štěpán Prudil – 6 – 0 – 0

– členové Rady VCB – Rosťa Dvořáček, Petr Kolínek, Michal Bílek, Jirka Vymazal – nehlasovalo se

 

15) Sponzoři a partneři VCB 2017

– Knězek, Firesport, Gába, Černá Hora, Zrcadlo, Bison, Hasičská vzájemná pojišťovna, MyFace

– Koutný zjistí zájem o sponzorování u tiskárny, kde zajišťuje plakáty

 

16) Klipy na vyhlášení VCB 2017 + předávání videozáznamů Radě VCB

– na klipy budou osloveni autoři z let 2016 a 2015,

– předávání videozáznamů ze soutěží bude řešeno vždy s každým pořadatelem individuálně

 

17) Trička VCB 2017

– budou vyrobeny všechny 4 návrhy potisku, pro každou kategorii budou vybrány tři barvy triček

– trička se budou objednávat pomocí formuláře, který bude na stránkách VCB

– Rada VCB bude o možnosti objednání triček informovat

– cena trička – přiblížně 250,- Kč – 300,- Kč

 

18) Diskuse, závěr

 

Zápis ke stažení ZDE