Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 22. 3. 2018

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 22. 3. 2018 v 18 hodin v restauraci Sladovna v Černé Hoře

Přítomni: Koutný, Konečný, Dvořáček, Sedlák, Zhořová, Vymazal, Šebela
Nepřítomni: Filip Páral – Revizor účtů VCB

Program:
1) Zahájení, přivítání nových členů Rady VCB

2) Sponzoring – společnost Hasičská vzájemná pojišťovna a. s.
– změna ředitele, jednání o sponzoringu v r. 2018 probíhá – zajišťuje Zhořová.

3) Sponzoři VCB v roce 2018
– Týdeník Zrcadlo – Ano, zajišťuje Koutný,
– MyFace – ano, zajišťuje Zhořová,
– Bison – ano, zajišťuje Koutný,
– Firesport – ano, zajišťuje Koutný,
– COLOR profi – ano, zajišťuje Koutný, dojednávají se podmínky,
– PROIZS.cz, s. r. o. – dojednávají se podmínky, zajišťuje Koutný,
– TRIDO vrata – rozjednáno, zajišťuje Dvořáček,
– Gába – rozjendáno, zajišťuje Koutný,
– Pivovar Černá Hora – ano, zajišťuje Koutný.
– lišta sponzorů na tiskoviny – zajišťuje Zhořová, Vymazal,
– smlouvy – zajišťuje Zhořová.

4) Plakát VCB na rok 2018
– formát A2, návrh zajišťuje Vymazal,
– tisk poptá Zhořová u MyFace.

5) Měřidla, bannery, ostatní reklamní materiály, ostatní materiál na soutěže
– v Černovicích, kontrolu, doplnění a aktualizaci zajistí Zhořová
– u nových sponzorů zajistí jejich loga a bannery ti členové Rady VCB, kteří sponzorství dojednávají,
– banner společnosti MyFace poptá Zhořová,
– předání materiálu na první soutěž VCB 2018 zajistí Zhořová

6) Proškolení v pravidlech požárního sportu
– noví členové Sedlák a Šebela,
– domluví se s Martinem Janíčkem z Bořitova (rozhodčí instruktor) na proškolení – termín do první soutěže VCB 2018.

7) Přejímka materiálu na soutěžích VCB 2017
– seznam kontrolovaných bodů zůstane stejný jako loni, dokument bez připomínek

8) Tabulky na výsledkové listiny
– zajistí Konečný

9) Název letošního ročníku VCB
– Kvasar cup Velké ceny Blanenska v požárním útoku

10) Sponzorská smlouva ČH x VCB na rok 2018
– zajišťuje Koutný a Zhořová.

11) Internetové stránky VCB
– úhrada webhostingu a domény na rok 2018 se zajišťuje – Konečný, Vymazal,
– správu zajišťují Hynek Kotlán, Jirka Vymazal,
– dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com.

12) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2018
– Žernovník – Sedlák, Vymazal, Šebela,
– Senetářov – Vymazal,
– Ostrov u Macochy – Koutný,
– Žďár – Konečný,
– Velké Opatovice – Sedlák,
– Pamětice – Dvořáček,
– Černovice – Koutný,
– Němčice – Konečný,
– Rudice – Zhořová,
– Sychotín – Zhořová,
– Lysice – Šebela,
– Sudice – Dvořáček.

13) Volba funkcí Rady VCB
– hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se
– Předseda Rady VCB – Martin Koutný – 6 – 0 – 1,
– Místopředseda Rady VCB – Broňa Zhořová – 6 – 0 – 1,
– Pokladník VCB – Michal Konečný – 6 – 1 – 0,
– Zapisovatel – Bronislava Zhořová – 7 – 0 – 0,
– Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0,
– členové Rady VCB – Rostislav Dvořáček, David Sedlák, Luboš Šebela, Jirka Vymazal – nehlasovalo se.

14) Klipy na vyhlášení VCB 2018 + předávání videozáznamů Radě VCB
– diskuse,
– bude řešeno dle předchozích let a v průběhu sezóny.

15) Návrhy 2018
– spuštění Tipovačky výsledků soutěží na stránkách VCB – projedná Koutný s Hynkem Kotlánem
(webmaster),
– výsledky ze soutěží on-line – projedná Koutný s Hynkem Kotlánem.

16 Startování
– diskuse (hlídání ulitých startů laserem, možnost pouze jednoho startu bez oprav).

17) Pojištění soutěží
– Rada VCB zašle upozorňující e-mail každému z pořadatelů soutěže zařazené do VCB.

18) Diskuse, závěr