Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 16. 2. 2023

Zápis ze schůze Rady VCB konané dne 16. 2. 2023 v 17 hodin v Černovicích
Přítomni:
Rada VCB: Filip Páral, David Sedlák, Jiří Vymazal, Aleš Haška, Žaneta Mynářová, Petra Dvořáková, Hana Kšicová
Revizor účtů VCB: Josef Šenk
Hosté: Martin Koutný, Michal Konečný
Program:
1) Zvolení zapisovatelky
– návrh: Kšicová
– hlasování 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se

2) Zahájení

3) Volba funkcí Rady VCB
-hlasování dle návrhů jednotlivých členů Rady VCB, zapsáno v pořadí pro – proti – zdržel se
-Předseda Rady VCB – Jiří Vymazal – 6 – 0 – 1
-Místopředseda Rady VCB – David Sedlák – 6 – 0 – 1
-Pokladník VCB – Petra Dvořáková – 6 – 0 – 1
-Zapisovatel – Hana Kšicová – 6 – 0 – 1
-Kronikář – Štěpán Prudil – 7 – 0 – 0
-členové Rady VCB – Filip Páral, Aleš Haška, Žaneta Mynářová – nehlasovalo se

4) Přepis statutárního zástupce v rejstříku zapsaných spolků
– zajistí Vymazal, Koutný, Dočekalová

5) Sponzoring VCB v roce 2023
– Potvrzeno:
– Pivovar Černá Hora
– Alumistr
– Gába
– Bison
– Firesport
– Okna Janík
– MyFace
– V jednání:
– HVP
– 4Fire
– Blanenský deník

6) Plakát VCB na rok 2023 + lišta sponzorů
-formát A2, 250ks – zajistí Páral + Vymazal

7) Měřidla, bannery, ostatní reklamní materiály, ostatní materiál na soutěže
– v Černovicích
– upravit kontrolní formulář pro delegáta – přidat kolonku pojištění a YouTube
– předání materiálu na první soutěž VCB 2023- zajistí Kšicová

8) Půjčení přetlakového ventilu z okresu
– zajistí Páral

9) Proškolení členů Rady VCB v pravidlech požárního sportu
– proběhne v měsíci březnu

10) Tabulky na výsledkové listiny
– zajistí Haška, zpracování online verze – zajistí Páral

11) Název letošního ročníku VCB
– Pivovar Černá Hora Cup

12) Smlouvy se sponzory rok 2023
– zajistí Vymazal, Dočekalová

13) Internetové stránky VCB
-úhrada webhostingu a domény na rok 2023 je zajištěna
-správu zajišťuje Hynek Kotlán
-dokumenty na zveřejnění zasílat na info@vc-blanenska.com

14) Stránky Firesport
– zajistí Vymazal

15) Delegáti Rady VCB na jednotlivých soutěžích VCB 2023
– Žernovník 21. 5. – Páral, Haška, Sedlák
– Senetářov 28. 5. – Sedlák
– Jabloňany 4. 6. – Dvořáková
– Sychotín 11. 6. – Kšicová
– Ostrov u Macochy 25. 6. – Mynářová
– Žďár 8. 7. – Haška
– Pamětice 23. 7. – Mynářová
– Černovice 30. 7. – Vymazal
– Rudice 20. 8. – Kšicová
– Lysice 2. 9. – Dvořáková
– Sudice 9. 9. – Páral
– Bořitov 30. 9. – Vymazal

16) Článek ze soutěže
– zajistí delegát

17) Youtube VCB
– prosba na pořadatele o využívání primárně kanálu VCB na YT pro nahrávání pořizovaného videomateriálu na soutěži – videa z útoků

18) Diskuse
– klipy na závěrečné vyhlášení VCB – 11. 11. 2023 v KD Černovice
– hodnocení závodů, zpětná vazba pro pořadatele

19) Závěr

Zápis vyhotoven 16. 2. 2023

Zapisovatel: Kšicová
Ověřovatelé: Mynářová, Haška