XII. kolo Velké ceny Blanenska Sudice – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů SUDICE
Vás zve na 32. ročník soutěže v požárním útoku
O putovní pohár SDH Sudice

který se bude konat 8. 9. 2018 na hřišti v Sudicích

Program:
– do 11:30 příjezd družstev a prezentace
– 11:45 nástup a porada velitelů
– 12:00 zahájení soutěže

Pravidla soutěže:
– kategorie muži 3B
– kategorie ženy 2B
– startovné muži 200,- Kč, ženy 150,- Kč
– provedení PÚ dle pravidel PS a VCB (šířka hadic C min 65 mm a hadic B min 100 mm)
– elektronická časomíra, terče sklopné
– trať travnatá a okolí základny dlažba
– každé družstvo pracuje s vlastním nářadím, pořadatel si vyhrazuje právo
– kontroly technických parametrů veškerého materiálu použitého k soutěži
– kompletní pravidla VC na www.vc-blanenska.com
– ústroj požárnická nebo sportovní (jednotná)

KAŽDÉ DRUŽSTVO SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Ceny:
– kategorie muži
1. místo – 1500,- Kč
2. místo – 1200,- Kč
3. místo – 1000,- Kč
4. – 10. místo – peněžité a věcné ceny

– kategorie ženy
1. místo – 1000,- Kč
2. místo – 800,- Kč
3. místo – 600,- Kč
4.- 5. místo – věcné ceny

Putovní pohár si odveze vítězné družstvo s sebou. Je povinno jej vrátit zpět do Sudic nejpozději v den konání dalšího ročníku.

Informace:
– bližší informace je možno získat u p. Ondřeje Špidlíka, Sudice č. 122, mob.: 728 558 806
– vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po provedení posledního PÚ

Po ukončení soutěže následuje od 20:00 diskotéka s DJ Rendym

Pozvánka ZDE