V. kolo Velké ceny Blanenska Velké Opatovice – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Velké Opatovice
za podpory města Velké Opatovice Vás srdečně zve na
39. ročník soutěže mužů
35. ročník soutěže žen
a soutěž seniorů nad 35 roků
O pohár starosty SDH Velké Opatovice

Termín konání: neděle 15.7.2018

Místo konání: hřiště v zámeckém parku, okolo základny a kádě dlažba, povrch travnatý
Program: 11:20 – 11:40 hod. prezence
                  11:50 hod. porada velitelů, nástup
                  12:00 hod. začátek soutěže
Startovné: 200,- kč
Kategorie: muži, ženy, senioři
Soutěžit se bude o finanční a věcné ceny. Vítězná družstva obdrží putovní poháry, které jsou povinny vrátit nejpozději v den konání příštího ročníku.

Pravidla soutěže:
– Požární útok bude prováděn dle Směrnice hasičských sportovních soutěží
a pravidel Velké Ceny Blanenska.
– Časomíra elektronická (při selhání opakuje družstvo pokus na závěr kategorie)
– Muži 3B a 2x2C, ženy a veteráni 2B a 2x2C
– Pořadí družstev bude stanoveno podle možné rezervace na „Firesport“, jinak dle přihlášení u prezence či vzájemné domluvy na místě
– Pořadí soutěže: muži, senioři, ženy

Družstva soutěží na vlastní nebezpečí.
kontakt: Martin Koutný tel: 777 013 150
Bohaté občerstvení je zajištěno po celou dobu soutěže.
Hasiči z Velkých Opatovic se těší na Vaši účast na soutěži.

Pozvánka ZDE