V. kolo VCB 2017 Ostrov u Macochy – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy
si Vás dovoluje pozvat na
IX. ročník soutěže O pohár SDH Ostrov u Macochy
Soutěž proběhne v neděli 2. 7. 2017 v hasičském areálu Na Trati v Ostrově u Macochy.

Kategorie: muži 3B, ženy 2B
Program: do 11:30 příjezd, prezence
11:45 nástup, porada velitelů
12:00 zahájení soutěže
Startovné: 200 Kč
Trať: travnatá, kolem základny beton
Časomíra: elektronická, terče sklopné – při selhání družstvo opakuje pokus
Pravidla: dle pravidel VCB – kompletní pravidla na www.vc-blanenska.com

MUŽI
1. místo – putovní pohár, pohár za vítězství, věcné ceny, finanční hotovost
2. – 3. místo – pohár za umístění, věcné ceny, finanční hotovost
4. – 10. místo – věcné ceny

ŽENY
1. místo – putovní pohár, pohár za vítězství, věcné ceny, finanční hotovost
2. – 3. místo – pohár za umístění, věcné ceny, finanční hotovost
4. – 6. místo – věcné ceny
Pořadatel si vyhrazuje právo změny ohodnocení.

Rezervace startovního pořadí na www.firesport.eu od 19. 6. 2017.
Kontakt: Jiří Vymazal tel. 728 706 420 e-mail: vymaji2@gmail.com

Na vaši účast se těší hasiči z Ostrova. Občerstvení zajištěno. 🙂

Pozvánka ZDE