Schůze 4. 12. 2015

V pátek 4.12.2015 v 19:00 hod proběhne v restauraci „U Stloukalů“ v Němčicích schůze rady
VCB se zájemci (zástupci sborů), kteří by chtěli pořádat jednu ze soutěží VCB v roce 2016.

Za radu VCB, Martin Koutný.

One Reply to “Schůze 4. 12. 2015”

Comments are closed.