Pozvánka na Výroční valnou hromadu VCB 2017

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU VCB

Kdy: 3.3.2017 od 17:30 hod

Kde: Salonek v kulturním domě v Černovicích

Kdo: Zástupci sborů s hlasovacím právem – maximálně 2 za každý sbor

Zástupci pořadatelů soutěží – maximálně 2 za každou soutěž

Hlasovací právo pro rok 2017 mají tyto SDH/sportovní kluby: Žernovník, Obora, Míchov, Sychotín,  Okrouhlá, Žďár, Jabloňany, Bořitov, Senetářov, Sebranice, Černovice, Rudice, Ostrov u Macochy, Petrovice, Pamětice, Vážany, Šošůvka, Sudice, Lysice, Němčice, Černá Hora, Těchov a Malá Lhota.

Program:

– Zahájení
– Schválení programu VVH
– Zpráva o činnosti VCB
– Zpráva pokladníka
– Úprava a schválení pravidel na rok 2017
– Volba soutěží zařazených do VCB 2017
– Volba rady VCB a kontrolní komise
– Diskuze
– Závěr

Předpokládá se, že každý sbor s hlasovacím právem vyšle na valnou hromadu takového zástupce, který bude hájit zájmy svého sboru, bude mít alespoň částečný přehled o dění na VCB za poslední roky, bude přítomen na VVH po celou dobu jejího konání a v neposlední řadě bude kandidátem do rady VCB ochotným se zhostit povinností  vyplývajících nejen z pravidel VCB.

S pozdravem Martin Koutný, předseda VCB.

Pozvánka ZDE