POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI VCB 11. 6. 2021

Kdy: 11.6.2021 od 17:30hod
Kde: Výletiště v Černovicích (za nepříznivého počasí v kulturním domě)
Kdo: Zástupci sborů s hlasovacím právem – maximálně 2 za každý sbor
Zástupci pořadatelů soutěží – maximálně 2 za každou soutěž
Jak: Rozestupy, respirátory/roušky

Hlasovací právo pro rok 2021 mají tyto SDH/sportovní kluby: Míchov, Bořitov, Sychotín, Žernovník, Pamětice, Žďár, Malá Lhota, Brumov, Senetářov, Kotvrdovice, Černovice, Sebranice, Vážany, Obora, Ostrov u Macochy, Petrovice, Jabloňany, Sudice, Němčice a Černá Hora.

Program:
– Zahájení
– Schválení programu ČS
– Zpráva o činnosti VCB
– Zpráva pokladníka
– Zpráva Revizora účtů
– Možnosti VCB v roce 2021, pořádání soutěží, podmínky pořádání, názory
jednotlivých pořadatelů, podoba VCB 2021 (počty soutěží, dvojkola…)
– Úprava a schválení pravidel na rok 2021
– Volba soutěží zařazených do VCB 2021
– Volba rady VCB a Revizora účtů VCB
– Diskuze
– Závěr
Předpokládá se, že každý sbor s hlasovacím právem vyšle na schůzi takového zástupce, který bude hájit zájmy svého sboru, bude mít alespoň částečný přehled o dění na VCB za poslední roky, bude přítomen na schůzi po celou dobu jejího konání a v neposlední řadě bude kandidátem do rady VCB ochotným se zhostit povinností vyplývajících nejen z pravidel VCB. Zástupce pořadatelů soutěží budou mít jasnou představu o možnostech konání jejich soutěže i v návaznosti na aktuální platnost hygienických opatření, případné změny termínu nebo podmínek soutěže.

S pozdravem
Martin Koutný
předseda Rady VCB
V Černovicích 24.5.2021