Mimořádná členská schůze VCB

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI VCB

Kdy: 28.5.2020 od 17:30hod
Kde: Kulturní dům v Černovicích
Kdo: Zástupci sborů s hlasovacím právem – maximálně 1 za každý sbor
Zástupci pořadatelů soutěží – maximálně 1 za každou soutěž

Hlasovací právo pro rok 2020 mají tyto SDH/sportovní kluby: Míchov, Bořitov, Sychotín, Žernovník, Pamětice, Žďár, Malá Lhota, Brumov, Senetářov, Kotvrdovice, Černovice, Sebranice, Vážany, Obora, Ostrov u Macochy, Petrovice, Jabloňany, Sudice, Němčice a Černá Hora.

Pořadatelé soutěží (SDH): Žernovník, Senetářov, Bořitov, Jabloňany, Ostrov u Macochy,
Žďár, Pamětice, Černovice, Němčice, Rudice, Sychotín, Sudice
Pořadatelé kandidátských soutěží (SDH): Velké Opatovice, Lysice

Program:
– Zahájení
– Schválení programu ČS
– Informace jednotlivých pořadatelů soutěží s ohledem na omezení s pandemií Covid-19
– Informace jednotlivých členů VCB k uspořádání aktuálního ročníku VCB
– Diskuze k uspořádání aktuálního ročníku VCB
– Závěr a stanovisko ČS k uspořádání/neuspořádání VCB 2020

Předpokládá se diskuze jednotlivých pořadatelů a členů VCB k aktuálnímu ročníku VCB v důsledku omezení s pandemií Covid-19.
Možné návrhy řešení:
– Uspořádání VCB v plném rozsahu (předpokladem je dostatek pořadatelů)
– Uspořádání VCB v s omezeným počtem soutěží
– Zrušení letošního ročníku VCB, jednotlivý pořadatelé si udělají pouze „pohárovou soutěž“

Závěrem by mělo být jasné stanovisko k uspořádání případně neuspořádání VCB 2020 i s ohledem na možné zlepšení, ale i zhoršení stávající situace v ČR.
Vyšlete tedy na schůzi kandidáta s jasným stanoviskem k uspořádání soutěže (pořadatelé + kandidáti) i k uspořádání VCB jako celku.

S pozdravem Martin Koutný, předseda Rady VCB.