IV. kolo Velké ceny Blanenska Ostrov u Macochy – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy
si Vás dovoluje pozvat na
X. ročník soutěže O pohár SDH Ostrov u Macochy

Soutěž proběhne v neděli 24. 6. 2018 v hasičském areálu Na Trati v Ostrově u Macochy.

Kategorie: muži 3xB, ženy 2xB

Program:

do 11:30 příjezd, prezence
11:45 nástup, porada velitelů
12:00 zahájení soutěže

Startovné: 200 Kč

Trať: travnatá, náběh a okolí základny – beton

Časomíra: elektronická, terče sklopné – při selhání družstvo opakuje pokus

Pravidla: dle pravidel VCB – kompletní pravidla na www.vc-blanenska.com

MUŽI
1. místo – putovní pohár, pohár za vítězství, věcné ceny, finanční hotovost
2. – 3. místo – pohár za umístění, věcné ceny, finanční hotovost
4. – 10. místo – věcné ceny

ŽENY
1. místo – putovní pohár, pohár za vítězství, věcné ceny, finanční hotovost
2. – 3. místo – pohár za umístění, věcné ceny, finanční hotovost
4. – 6. místo – věcné ceny

Pořadatel si vyhrazuje právo změny ohodnocení.

Rezervace startovního pořadí na www.firesport.eu od 4. 6. 2018. ZDE
Kontakt: Jiří Vymazal tel. 728 706 420 e-mail: vymaji2@gmail.com
Na vaši účast se těší hasiči z Ostrova. Občerstvení zajištěno. 🙂

Soutěž je zařazena do seriálu soutěží Pivovar ČERNÁ HORA CUP – Velká cena Blanenska v požárním útoku 2018.

Pozvánka ZDE