III. kolo VCB Bořitov – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Bořitov
si Vás dovoluje pozvat na
XIX. ročník soutěže v požárním útoku
Soutěž se koná 5. června 2016 na sportovišti za hasičskou zbrojnicí,
je zařazená do seriálu Kvasar cup – Velká cena Blanenska

Kategorie: muži, ženy
Program: do 10:30- příjezd a prezence
10:45- nástup a porada velitelů
11:00- zahájení soutěže
Startovné: muži: 150 Kč ženy: 150 Kč
Trať: travnatá, kolem základny dlažba
Časomíra: elektronická
Pravidla: – dle pravidel PS a platných dodatků VCB
– hadice: muži 2×2 C 3xB, ženy: 2×2 C 2xB
Ceny: muži: 1. -3. místo: pohár, finanční hotovost, věcné ceny
4. -10. místo: věcné ceny
ženy: 1. -3. místo: pohár, finanční hotovost, věcné ceny
4. -7. místo: věcné ceny
Kontakt: Petr Kolínek 725 111 317
hasici.boritov@seznam.cz
Rezervace na www.firesport.eu
www.sdh.boritov.cz

Pro soutěžící i diváky bude tradičně připraveno bohaté občerstvení
Srdečně zvou hasiči Bořitov

 

Pozvánka ZDE