Kontakty na členy Rady Velké ceny Blanenska

info@velkacenablanenska.cz – informace zveřejňované na webu nebo facebook
predseda@velkacenablanenska.cz – předseda Rady Velké ceny Blanenska

Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s.
Černovice 113, 679 75 Černovice