Zápis z mimořádného zasedání Členské schůze VCB ze dne 28. 5. 2020 v Černovicích

Přítomno:

  • Rada VCB – Koutný, Konečný, Zhořová, Sedlák, Šebela, Vymazal, Páral
  • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2020 – Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Ostrov u Macochy, Pamětice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sychotín, Vážany, Žďár, Žernovník (Němčice a Bořitov dorazili při projednávání bodu č. 3)
  • omluveni: Obora, Sudice
  • zástupci sborů pořádajících bodovanou nebo kandidátskou soutěž v roce 2020 – Rudice, Lysice, Velké Opatovice

 

Program:

  • Zahájení, prezentace přítomných, volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

– skrutátor Michal Konečný (SDH Pamětice) – hlasování 15 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se),

– zapisovatel Bronislava Zhořová (SDH Černovice) – hlasování 15 – 0 – 1,

– ověřovatelé Libuše Sychrová (SDH Černá Hora) a Miroslav Sokol (SDH Žernovník) – hlasování 14 – 0 – 2.

2)   Schválení programu mimořádné Členské schůze VCB – hlasování 18 – 0 – 0.

3) Prezentace pořadatelů jednotlivých soutěží, zařazených do bodování VCB i kandidátských, k jejich záměru tuto soutěž za současné situace (pandemie COVID-19) v letošním roce pořádat

– Žernovník – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Senetářov – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Bořitov – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Jabloňany – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Ostrov u Macochy – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Žďár – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Pamětice – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Černovice – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Němčice – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Rudice – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Sychotín – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Sudice – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Velké Opatovice – soutěž zařazenou do bodování VCB nebude pořádat,

– Lysice – s pořádáním soutěže zatím počítají,

– Velká cena Blanenska v požárním útoku nebude v roce 2020 zahájena – hlasování 18 – 0 – 0.

4)   Přenos hlasovacího práva pro jednotlivé sbory z roku 2020 na rok 2021 – hlasování 18 – 0 – 0.

5)   Diskuse, závěr.

 

Zápis vyhotoven dne 6. 6. 2020

Zapisovatel: Bronislava Zhořová

Ověřovatelé zápisu: Libuše Sychrová, Miroslav Sokol