Zápis z mimořádné členské schůze VCB konané dne 31.7. 2022 v Černovicích

Přítomni:

 • Rada VCB
 • Koutný, Kšicová, Sedlák, Vymazal, Jonáš, Sychrová, Konečný- omluven
 • Revizor účtů VCB – Haška
 • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2022 –Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Lysice, Míchov, Ostrov u Macochy, Kotvrdovice, Senetářov, Sychotín, Žďár, Žernovník
 • omluveni: Pamětice

Program:

1) Zahájení, prezentace přítomných, volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 • Skrutátor Martin Koutný (SDH Míchov) – hlasování 13 (pro) – (proti) – 0 (zdržel se),
 • zapisovatel Hana Kšicová (SDH Černovice) – hlasování 12 – 0 – 1,
 • ověřovatel zápisu David Sedlák (SDH Sychotín)

2) Soutěž v Bořitově konaná 19. 6. 2022

 • Pořadatel SDH Bořitov zaplatí členský poplatek 3000,-
 • Startovné zůstává pořadateli
 • Soutěž a výsledky se anulují
 • Hlasování 13 – 0 – 0 SCHVÁLENO

 3) Diskuse, závěr

Zápis vyhotoven dne 31. 7. 2022
Zapisovatel: Hana Kšicová
Ověřovatelé zápisu: David Sedlák