O pohár obce Obora 2017 – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Obora spolu s obcí Obora
Vás srdečně zve na
III. ročník soutěže v požárním sportu
O POHÁR OBCE OBORA

Termín konání soutěže neděle 5. srpna 2017
Program soutěže: do 11:30 hod – příjezd, prezence
11:50 hod – nástup, porada velitelů
12:00 hod – zahájení soutěže
Kategorie: muži 3B, ženy 2B
Pravidla: požární útok dle pravidel PS s dodatky pravidel Velké ceny Blanenska
terče sklopné, elektronická časomíra
při selhání časomíry družstvo opakuje pokus na konci kategorie
Startovné: muži, ženy – 200,- Kč

CENY ZA UMÍSTĚNÍ

Kategorie muži: Kategorie ženy:
1.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna 1.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna
2.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna 2.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna
3.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna 3.místo – pohár, věcné ceny, peněžitá odměna
4.-8.místo – věcné ceny 4.-6.místo – věcné ceny

pořadatel si vyhrazuje právo změny ohodnocení

KONTAKTNÍ OSOBA
Jakub Alexa tel.: 734 728 779
Rezervace startovního pořadí – od 17.7. 2017 do 4.8. 2017 na
http://www.firesport.eu/rezervace-mista-obora-8775.html

Pozvánka ZDE