Schůze Rady VCB 4. 12. 2015

Zápis ze schůze Rady VCB a zástupců SDH konané 4. 12. 2015

v 19 hodin v restauraci „U Stloukalů“ v Němčicích


Přítomno:

Rada VCB

Koutný, Zhořová, Konečný, Dvořáček, Slovák, Tesařová

omluveni – Kolínek

zástupci sborů pořádajících hasičskou soutěž v roce 2016 (kandidáti VCB 2016) – SDH Jabloňany, SDH Bořitov, SDH Senetářov, SDH Sychotín, SDH Žďár, SDH Černovice, SDH Němčice, SDH Rudice, SDH Lysice, SDH Pamětice, SDH Ostrov u Macochy, SDH Sudice, SDH Žernovník

omluvení zástupci sborů – SDH Obora

Program:

1) Zahájení

2) Termíny soutěží 2016

– Žernovník 22. 5. 2016,

– Jabloňany 29. 5. 2016,

– Bořitov 5. 6. 2016,

– Senetářov 12. 6. 2016,

– Ostrov u Macochy 26. 6. 2016,

– Obora 2. 7. 2016 – projevili zájem zůstat v roce 2016 pouze kandidátskou soutěží, kryje se s okresním kolem v PS,

– Sychotín 3. 7. 2016,

– Žďár 17. 7. 2016, v řešení je ještě změna termínu na 10. 7. 2016,

– Pamětice 24. 7. 2016,

– Černovice 31. 7. 2016,

– Němčice 14. 8. 2016,

– Rudice 21. 8. 2016,

– Lysice 4. 9. 2016,

– Sudice 10. 9. 2016,

– vyhlášení výsledků VCB v Černovicích 19. 11. 2016.

3) Sdělení SDH Bořitov, že letošní (2015) zimní soutěž v Bořitově nebude.

4) Sdělení předsedy Rady VCB o jednání se senátorem Jozefem Regecem o sponzorování VCB v roce 2016

5)Náměty na úpravu pravidel VCB na rok 2016:

– přehlašování družstev v průběhu soutěže na jiná startovní pořadí (změna startovního pořadí v průběhu soutěže bude možná jen výměnou s jiným družstvem) – diskuse, Rada VCB zajistí možné znění úpravy pravidel do jednání Členské schůze VCB,

– kvalifikace rozhodčího startéra (změna povinné kvalifikace startéra z rozhodčího na pomocného rozhodčího- diskuse, Rada VCB zajistí možné znění úpravy pravidel do jednání Členské schůze VCB,

6) Sdělení Rady VCB – soutěž zařadit do plánu práce sboru při hlášení činnosti na OSH, v opačném případě nebude možné dosáhnout pojistného plnění v případě vzniku nějaké škody

7) Diskuse a závěr